XC8217.jpg

Twin Lakes' Gabi Lane celebrates Senior Day before the Twin Lakes triangular on Tuesday in Monticello.